Page 1 of 1

N.M. International och Westcon Home Video

Posted: Fri Nov 17, 2017 10:01
by krs000a
Hej!

Ligger samma bolag bakom N.M. International och Westcon Home Video?
Kan någon med säkerhet säga vilka släpp som kom först, N.M. eller Westcon? Jag är nästan 100% säker på att jag minns Westcon Home Video kassetter så tidigt som 1987, men känns som om N.M. International kassetterna kom senare, typ 1989?
Kan någon bekräfta helt säkert vilka som kom först egentligen? :?: